[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Den strafferetlige efterforskning af lækagen til Berlingske Tidende har nu foreløbig ført til, at en medarbejder ved Forsvarets Efterretningstjeneste har tilstået både at have vist tjenestens trusselsvurderinger til avisen og at være kilden til de anonyme udtalelser til avisen. Sagen overgives nu af de efterforskende myndigheder til anklagemyndigheden (Politidirektøren i København) med henblik på overvejelse af tiltalespørgsmålet. Den pågældende medarbejder er med øjeblikkelig virkning blevet afskediget og bortvist. Den pågældendes navn og de nærmere omstændigheder vil ikke blive oplyst herfra.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste udtaler på baggrund af sagen:

"Jeg havde hellere været denne ulyksalige sag helt foruden. Efter omstændighederne er jeg imidlertid godt tilfreds med, at hændelsesforløbet nu er klarlagt og især med, at mistanke nu kan fjernes fra alle tjenestens øvrige medarbejdere."

Forsvarsministeren udtaler på baggrund af sagen:

"En efterretningstjeneste skal kunne holde tæt, så kilderne ikke tørrer ud. Det er derfor særdeles tilfredsstillende, at lækagen nu er fundet. Ansatte i en efterretningstjeneste skal om nogen overholde deres ubetingede tavshedspligt. Troværdighed og tillid til en efterretningstjeneste er fundamental, ikke mindst i det internationale partnersamarbejde, som også kampen mod terror kræver."