Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver

FE har fire hovedopgaver:

 • Vi er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste.
 • Vi er Danmarks militære sikkerhedstjeneste.
 • Vi er Danmarks netsikkerhedstjeneste, nationale it-sikkerhedsmyndighed, kompetencecenter for cybersikkerhed og myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet.
 • Vi leverer defensive og offensive cybereffekter til støtte for Forsvaret.

Som efterretningstjeneste skal FE medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. Det gør vi ved at indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser. Vi leverer rapporter til vores kunder flere gange om ugen. Vores produkter omfatter både skriftlige rapporter, mundtlige briefinger og operative indgreb.

Det bidrager alt sammen til, at Danmark kan føre sin udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik på grundlag af selvstændige efterretningsmæssige vurderinger.

FE's kunder

 • Udenrigsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Forsvaret
 • Den kritiske infrastruktur
 • PET

På cyberområdet har vi desuden:

 • Regioner og kommuner
 • Private virksomheder inden for de seks samfundskritiske sektorer: Energi-, finans-,sundheds-, søfarts-, tele- og transportsektoren

Vores produkter

FE leverer hver uge en lang række produkter til vores forskellige kunder. De fleste af dem er fortrolige, og det kræver sikkerhedsgodkendelse at læse dem.

Men vi udgiver også en række uklassificerede rapporter, som du kan finde her. Det drejer sig om vores årlige efterretningsmæssige risikovurdering, vores beretning og en række situations- og trusselsvurderinger.