Et billede af et radioteleskop

   

Beskyttelsen af Danmark og danske interesser

Som efterretningstjeneste bruger vi de særlige muligheder, vi har, til at indhente relevante oplysninger, som ikke er alment tilgængelige. Det kan f.eks. være oplysninger om stormagters ageren eller trusler, der udspringer fra terrorgrupper. 

Vi skaffer vores viden ved hjælp af en række indhentningsdiscipliner, der strækker sig fra fysisk indhentning ved brug af såkaldte føringsofficerer til netværksindhentning via digitale kanaler.

De oplysninger, som vi indhenter, bliver bearbejdet, analyseret og derefter leveret som efterretningsprodukter til vores kunder. Vores produkter danner grundlag for sikkerhedspolitiske beslutninger f.eks. i forbindelse med terrorbekæmpelse. Produkterne bruges også i forbindelse med militære operationer, herunder cyberoperationer, der involverer danske soldater i udlandet. 

Danmarks udenrigsefterretningstjeneste 
FE er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste. Det er vores opgave at medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. Det gør vi ved at indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser. Vores arbejde retter sig derfor mod udlandet og de områder, hvor vi på baggrund af vores analyser ser truslerne komme fra.

Du kan læse mere om vores fokusområder i vores årlige efterretningsmæssige risikovurdering.

Sidst opdateret 17. juni, 2020 - Kl. 12.58