Ofte stillede spørgsmål

Opretholdelsen af absolut fortrolighed er den væsentligste spilleregel for alt bilateralt efterretningssamarbejde. Det gælder både de udvekslede oplysninger og samarbejdsrelationerne i sig selv. Vi kan derfor hverken be- eller afkræfte eksistensen af samarbejdsrelationer.

Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggør hvert år en efterretningsmæssig risikovurdering. Den indeholder en aktuel vurdering af forhold i udlandet, som har betydning for Danmarks sikkerhed.

 

Risikovurderingen er skrevet med henblik på at blive offentliggjort, hvilket selvfølgelig har betydning for formuleringerne og for omfanget af detaljer.

Her kan du kontakte os på fekommunikation@fe-ddis.dk

Du skal altid indhente tilladelse til at tage professionelle billeder af Kastellet. Det er dog ikke FE, der giver denne tilladelse, men Kastellets SikkerhedsofficerFKO-L-GK2@mil.dk.

 

Hvis du har behov for billeder i forbindelse med en artikel om FE, kan du kontakte FE’s presseafdeling på FEkommunikation@fe-ddis.dk.

FE ønsker ikke at være mere hemmelig end højst nødvendigt, og vi vil gerne fortælle så meget om os selv og vores arbejde som muligt. Men der er alligevel nogle særlige forhold ved efterretningsarbejdet, som gør, at vi ikke kan være åbne om alt, hvad vi foretager os. Vi er nødt til at beskytte vores kapaciteter, medarbejdere og kilder. Desuden skal vi værne om den særlige tillid, der er mellem os og de efterretningstjenester, vi samarbejder med.

 

FE’s Beretning kan du få et indblik i FE's opgaver, metoder, medarbejdere og FE som arbejdsplads.

Den største medarbejdergruppe i FE er akademikere, som samlet udgør godt 40 procent af de ansatte. De militært ansatte udgør ca. 15 procent, hvoraf godt halvdelen er officerer. Cirka 2/3 af FE's medarbejdere arbejder direkte med de efterretningsmæssige opgaver, mens de øvrige arbejder med udviklingsopgaver og sidder i støttefunktioner.

Der føres på flere områder kontrol med, om FE overholder de gældende regler, vi som efterretningstjeneste er underlagt. Forsvarsministeren varetager på regeringens vegne den overordnede kontrol med FE, og Folketinget (det såkaldte Kontroludvalg) fører den parlamentariske kontrol. Derudover er FE også underlagt bevillingsmæssig kontrol, som Rigsrevisionen står for. Udover den parlamentariske og bevillingsmæssige kontrol er FE underlagt en omfattende kontrol med indhentning, behandling og videregivelse af personoplysninger, som foretages af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

 

Læs mere om kontrol med FE.

 

 

Sidst opdateret 27. juli, 2023 - Kl. 14.19