Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg søger et job i FE?
FE er en større enhed under Forsvarsministeriet med helt særlige opgaver, hvor sikkerhed og fortrolige oplysninger er en del af hverdagen. Allerede når du søger ind til os, kunne nogle finde dig interessant, og derfor anbefaler, vi at du beskytter dig selv ved at være diskret om, at du har søgt job hos FE. Det gælder både i samtale med venner og kolleger, men også på de sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn.

Diskretion omkring dit job og dine opgaver er et generelt vilkår for at være ansat i FE. Sikkerheden handler både om at passe på medarbejderne og holde FE’s kapaciteter hemmelige. Fokus på sikkerhed skaber en særlig arbejdssituation, og det skal du som ansøger være bevidst om inden en eventuel ansættes.

Du er altid velkommen til at kontakte HR, hvis du har spørgsmål til os, som du ønsker afklaret, inden du søger en stilling. Vi træffes på telefon 33 32 55 66.

Personelsikkerhed
Du og din eventuelle ægtefælle/samlever vil, som led i ansættelsesforløbet, blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, der gør det muligt at undersøge relevante forhold i forbindelse med en sikkerhedsgodkendelse. På det grundlag vil vi gennemføre en sikkerhedssamtale med dig.

  • Du kan godt blive ansat, selv om du har bopæl uden for Danmark.
  • Du behøver ikke at være dansk statsborger for at være ansat i FE.
  • Hvis du ansættes, skal du underskrive en tavshedserklæring, og bliver underlagt tavshedspligt.
  • Hvis du ikke kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse, vil du som udgangspunkt blive afskediget.

Ansættelsesproces
Hos FE lægger vi vægt på, at vores rekrutteringsproces er professionel og grundig, og den varetages af vores erfarne HR-partnere. På grund af vores arbejdes følsomme karakter, foregår ansættelsesprocessen i følgende faser:

[]-FE tragt_1110x500-2020-[BREDT].jpg

Ansøg
Du finder vores ledige stillinger her på siden samt på relevante jobportaler og i fagblade.

Ønsker du at søge en eller flere af de ledige stillinger, bedes du sende din ansøgning elektronisk ved at bruge linket ud for den relevante stilling. Du skal vedhæfte:

  • Motiveret ansøgning.
  • CV, hvor du beskriver tidligere og aktuelle beskæftigelsesforhold. Det er også muligt at bruge din LinkedIn profil til at søge.
  • Dokumentation for relevant uddannelse, f.eks. eksamensbevis.
  • Du skal sende en ansøgning for hver stilling, du søger.

Når du sender din ansøgning til os, vil du efterfølgende modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Umiddelbart efter ansøgningsfristen, vil du modtage en mail, om du er inviteret til samtale eller ej. Du får afslag pr. mail, hvis du ikke er kommet i betragtning til jobbet.

Varighed: ca. 3 uger.

Ansættelsessamtale
Udvalgte ansøgere indkaldes pr. mail til 1. ansættelsessamtale. Efterfølgende indkaldes et mindre antal udvalgte ansøgere til 2. ansættelsessamtale. Hvis der er tale om en stilling på ledelsesniveau, vil udvalgte ansøgere blive indkaldt til en lederprøve.

Jobsamtaler vil finde sted i Kastellet, Østbanegade eller på Sandagergård, Dragør.

Kastellet 30 ligger 10 minutters gang fra Østerport Station. Østbanegade ligger 3 minutters gang fra Nordhavn Station. Sandagergård på Skydebanevej.

Varighed: ca. 2 uger.

Sikkerhedsgodkendelsesproces
Det er et ubetinget krav, at du kan sikkerhedsgodkendes, når du skal ansættes hos os.

De ansøgere, der går videre i forløbet, modtager et oplysningsskema med henblik på sikkerhedsgodkendelse. Efter yderligere 8 til 14 dage indkaldes de udvalgte ansøgere til sikkerhedssamtale.

Afgørelser om sikkerhedsgodkendelse skal træffes på grundlag af en konkret vurdering. Her lægges især vægt på, om den pågældende person har sådan en adfærd og karakter, at der ikke kan være tvivl om pågældendes pålidelighed med hensyn til håndtering af klassificerede informationer. En ægtefælles eller samlevers adfærd og karakter kan også tillægges betydning i vurderingen.

Varighed: ca. 5 uger.

Samlet vurdering
Vi udvælger, efter en samlet vurdering og evaluering, én af de udvalgte ansøgere.

Varighed: ca. 1 uge.

Kontraktskrivning
Herefter indstilles den udvalgte ansøger til ansættelse, hvorefter der forhandles løn- og ansættelsesvilkår. Først når lønforhandlingerne er afsluttet, sendes afslag til de øvrige ansøgere. Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst inden for staten. Der er pensionsordning i forbindelse med alle stillinger hos os.

Nogle stillinger indebærer tjenesterejser i ind- og udland, ligesom udstationering kan komme på tale.

Varighed: ca. 1 uge.

Sidst opdateret 6. august, 2020 - Kl. 12.23