Ikke-klassificerede situations- og trusselsvurderinger

Vi udarbejder og vedligeholder løbende klassificerede situations- og trusselsvurderinger om bl.a. politiske og militære forhold i udvalgte lande.

Vi udarbejder samtidig efter behov åbne, ikke-klassificerede situations- og trusselsvurderinger, specielt i forbindelse med Folketingets drøftelser af udsendelse af danske militære styrker til internationale operationer.

Nogle af områderne er afsluttede missioner, og vi udarbejder derfor ikke længere ikke-klassificerede vurderinger for området - men du kan stadigvæk finde vores tidligere vurderinger på disse sider.

For områder, hvor der er udsendt større danske styrkebidrag, udarbejder FE halvårligt ikke-klassificerede situations- og trusselsvurderinger.

Trusselsvurdering
Truslen mod enhederne angives ved trusselsniveauerne: ingen, lav, middel, høj eller meget høj på baggrund af en nærmere beskrivelse af situationen.

Trusselsniveauer

Der er ingen indikationer på en trussel. Der er ikke erkendt kapacitet eller hensigt. Angreb/skadevoldende aktivitet er usandsynlig.

Der er en potentiel trussel. Der er en begrænset kapacitet og/eller hensigt. Angreb/skadevoldende aktivitet er mindre sandsynlig.

Der er en generel trussel. Der er kapacitet og/eller hensigt og mulig planlægning. Angreb/skadevoldende aktivitet er mulig.

Der er en erkendt trussel. Der er kapacitet, hensigt og planlægning. Angreb/skadevoldende aktivitet er sandsynlig.

Der er en specifik trussel. Der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse. Angreb/skadevoldende aktivitet er meget sandsynlig.