Et billede af en dansk soldat i militæruniform

   

Afgørelser om sikkerhedsgodkendelse skal træffes på grundlag af en konkret vurdering. Her lægges især vægt på, om personen har en adfærd og karakter, hvor der ikke kan være tvivl om pågældendes pålidelighed med hensyn til håndtering af klassificerede informationer. En ægtefælles eller samlevers adfærd og karakter kan også tillægges betydning i vurderingen.

Afgørelsen om sikkerhedsgodkendelse træffes på baggrund af oplysninger, som du selv giver ved at udfylde et oplysningsskema og de oplysninger, som vi selv indhenter.

PET foretager normalt kun en registermæssig kontrol af, om en person er kendt i politiets registre. Det kan f.eks. være for strafbare forhold, misbrugsproblemer og fremstillinger i retten. Ved godkendelser til de højeste klassifikationsgrader foretager PET en grundigere personundersøgelse, hvor der evt. indhentes oplysninger fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, forretningsforbindelser og andre, der kender den undersøgte.

I forbindelse med sikkerhedsgodkendelse får FE kun oplysninger fra PET, hvis den pågældende person har givet sit samtykke ved en underskrift. Bortset fra kriminalregistrets oplysninger om domme og sigtelser forelægger PET alle oplysninger for Tilsynet med Efterretningstjenesterne, før de videregives til FE.


Virksomheder

En privat virksomhed skal være sikkerhedsgodkendt for at kunne udføre arbejde for Forsvaret, hvis virksomheden i den forbindelse med arbejdet skal have adgang til klassificerede oplysninger. Det samme gælder, hvis virksomheden skal udføre klassificeret arbejde for NATO eller EU.

FE udsteder sikkerhedsgodkendelsen efter indstilling fra Forsvarets myndigheder eller fra Dansk Industri.

Virksomheder kan ikke selv ansøge FE om en sikkerhedsgodkendelse, men vi rådgiver gerne om, hvordan man skal forholde sig. Det kan der f.eks. være behov for, hvis man overvejer at byde på en klassificeret opgave i udlandet.

I forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen vil vi stille krav om, at virksomheden sørger for nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Vores krav afpasses efter følsomheden af de informationer, som virksomheden skal beskæftige sig med og vil normalt omfatte følgende forhold:

  • Personelsikkerhed (f.eks. hvilke medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer mv. skal sikkerhedsgodkendes af FE).
  • Materielsikkerhed (f.eks. hvordan skal klassificeret materiel transporteres og forsendes).
  • Dokumentsikkerhed (f.eks. hvordan skal klassificerede dokumenter registreres, opbevares og destrueres).
  • Informatiksikkerhed (f.eks., hvordan sikres der imod uautoriseret adgang til it-systemer, og hvordan afskærmes der i forhold til andre systemer).

Afhængigt af projektets længde gives sikkerhedsgodkendelsen normalt for to eller fem år. (Forlængelser gives efter behov).

FE hjælper virksomhederne med sikkerhedsmæssig uddannelse og foretager kontrolbesøg i virksomhederne. Her vejleder vi om eventuelle supplerende sikkerhedsforanstaltninger.


FE udbyder to gange årligt Kursus for Sikkerhedschefer af én dags varighed. Kurset er obligatorisk for alle virksomheder, der skal sikkerhedsgodkendes. 

Information om regler og procedurer kan hentes i  FE's vejledning om virksomhedssikkerhed.

Sikkerhedsgodkendelse af virksomheder udføres på baggrund af:

  • Sikkerhedscirkulæret
  • Forsvarskommandoens bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste( FKOBST 358-1)
  • Bestemmelser vedtaget af Multinational Industrial Security Working Group (MISWG)

Bestemmelser for den militære sikkerheds tjeneste

Formålet med FKOBST 358-1 er at fastsætte regler og procedurer for den militære sikkerhedstjeneste og at give anvisninger på dens praktiske udførelse.

Du kan finde FKOBST 358-1 her

Sidst opdateret 22. februar, 2024 - Kl. 15.06