Billede af en soldat i en kampvogn

   

Forsvaret er til for at beskytte det danske samfund. Og ligesom der er en række trusler mod det danske samfund, er der også trusler mod Forsvaret - også når danske soldater ikke er i direkte kamp.

Det er en af vores kerneopgaver at forebygge, at Danmark og det danske forsvar bliver udsat for skadelige sikkerhedshændelser som f.eks. forsøg på spionage, terroranslag eller indbrud. Derfor støtter FE den interne sikkerhed i Forsvaret.

Det sker gennem en forebyggende sikkerhedsindsats og en kontraefterretningsindsats.

Sikkerhedsefterretningstjeneste
Tjenesten omfatter indhentning og analyse af informationer om truslerne mod Forsvaret i Danmark og udlandet. Resultatet er en del af FE’s trusselsvurderinger, hvor der, udover en beskrivelse af de enkelte trusler, foretages en vurdering af deres omfang.

Udover skriftlige trusselsvurderinger, der primært benyttes af de politiske og militære beslutningstagere, briefies FE medarbejdere, der skal udsendes til international tjeneste. Senest ved hjemkomst foretager vi også en debriefing, så observationer i missionsområdet bliver indsamlet.

Forebyggende foranstaltninger
Risikoen for spionage, sabotage, terrorisme og anden kriminalitet rettet mod Forsvaret gør det nødvendigt at træffe forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter Forsvaret. Der er behov for en høj grad af sikkerhed for Forsvarets enheder i udlandet og for transport/opbevaring af våben og sprængstoffer.

I samarbejde med Forsvarets kommandomyndigheder fastsætter vi løbende regelsæt med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Foranstaltningerne kan f.eks. omfatte:

  • Bevogtning
  • Indhegning
  • Adgangskontrol
  • TV-overvågning af lokaliteter
  • Alarmer
  • Brug af pengeskabe
  • Procedurer for håndtering af følsomme oplysninger

Vi foretager jævnligt kontrol på Forsvarets tjenestesteder i ind- og udland, og vi rådgiver om mulighederne for forbedringer.

Forebyggende indsats

Awareness er generel sikkerhedsforståelse og -viden. Midler til at skabe awareness (opmærksomhed) kan f.eks. være vidensformidling om truslen fra spionage eller brug af mobile enheder på tjenesterejser.

Sikkerhedsbriefinger er målrettet vidensformidling og vejledning i forhold til et konkret emne, mission eller opgave som f.eks. briefing til soldater forud for en international mission. Det sker typisk til en specifik (mindre) målgruppe.

Sikkerhedsrådgivning bliver givet i forbindelse med konkrete projekter. Det kan f.eks. være sikkerhedsrådgivning om fysisk sikkerhed for et nyt datacenter eller våbenkammer.

Sidst opdateret 11. maj, 2020 - Kl. 11.02