Whistleblowerordningen kan benyttes til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Forsvarets Efterretningstjeneste. 

Bemærk: Ordningen kan ikke benyttes til at foretage indberetninger, som indeholder klassificerede oplysninger. Det betyder, at en whistleblower ikke er beskyttet af loven eller tildeles særlige rettigheder i henhold til loven, jf. lovens kapitel 2, hvis vedkommende indberetter klassificerede oplysninger til ordningen. 

Du kan læse mere om ordningen her og finde lovgivningen her

Hvis du er ansat i FE, og din indberetning indeholder klassificerede oplysninger mv., bør du i stedet benytte whistleblowerordningen i FE, som er oprettet til dette formål. 

Sidst opdateret 18. oktober, 2022 - Kl. 10.54