Vi udarbejder og vedligeholder løbende klassificerede situations- og trusselsvurderinger om bl.a. politiske og militære forhold i udvalgte lande.

Vi udarbejder samtidig efter behov åbne, ikke-klassificerede situations- og trusselsvurderinger, specielt i forbindelse med Folketingets drøftelser af udsendelse af danske militære styrker til internationale operationer.

Nogle af områderne er afsluttede missioner, og vi udarbejder derfor ikke længere ikke-klassificerede vurderinger for området, men du kan stadigvæk finde vores tidligere vurderinger på disse sider.

For områder, hvor der er udsendt større danske styrkebidrag, udarbejder FE halvårligt ikke-klassificerede situations- og trusselsvurderinger.

Trusselsvurdering
Truslen mod enhederne angives ved trusselsniveauerne ingen, lav, middel, høj eller meget høj på baggrund af en nærmere beskrivelse af situationen.

Trusselsniveauer

Der er ingen indikationer på en trussel. Der er ikke erkendt kapacitet eller hensigt. Angreb/skadevoldende aktivitet er usandsynlig.

Der er en potentiel trussel. Der er en begrænset kapacitet og/eller hensigt. Angreb/skadevoldende aktivitet er mindre sandsynlig.

Der er en generel trussel. Der er kapacitet og/eller hensigt og mulig planlægning. Angreb/skadevoldende aktivitet er mulig.

Der er en erkendt trussel. Der er kapacitet, hensigt og planlægning. Angreb/skadevoldende aktivitet er sandsynlig.

Der er en specifik trussel. Der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse. Angreb/skadevoldende aktivitet er meget sandsynlig.