FE er vidensorganisation 
Vores opgaver og arbejdsmetoder betyder, at de bedste resultater kun opnås gennem samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationen og de forskellige specialer. 

Både på det analytiske og på det teknologiske felt går udviklingen stærkt, så forandring er et grundvilkår og en nødvendighed. Danmark står i disse år over for et komplekst trusselsbillede med flere terror- og cyberangreb i Europa. Det stiller naturligvis store krav til os som efterretningstjeneste, og til den måde vi arbejder med sikkerhed på. 

Efterretningsarbejdet er en holdindsats, hvor den enkelte medarbejder bidrager med viden fra sit felt til produktionen af efterretninger.

FE er en mangfoldig arbejdsplads
Den største medarbejdergruppe hos FE er akademikere, som samlet udgør godt 40 procent af de ansatte. De militært ansatte udgør ca. 15 procent, hvoraf godt halvdelen er officerer.

Cirka 2/3 af FE’s medarbejdere arbejder direkte med de efterretningsmæssige opgaver, mens de øvrige arbejder med udviklingsopgaver og sidder i støttefunktioner - særligt i forhold til FE’s indhentningssystemer.

Medarbejderprofiler

Efterretning
Vores efterretningsmedarbejdere er ansvarlige for at indsamle informationer via de mange forskellige kilder, som FE råder over.

 • Føringsofficeren (HUMINT/Human Intelligence)
  At være føringsofficer i FE er et anderledes og unikt job, hvor de vigtigste opgaver er at finde, rekruttere og samarbejde med personer (kilder), der har adgang til information om forhold, der kan true Danmark og danske interesser.

  Føringsofficerne kan have forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, men det afgørende er, at de har de rette personlige kvalifikationer.

 • Hackeren (Netværksindhentning)
  I FE er der flere spændende måder at arbejde med it på - blandt andet med det formål at indhente informationer og beskytte netværk. Vi bruger aktivt de muligheder, som den teknologiske udvikling giver os bl.a. netværksindhentning.

  Det omfatter aktiv elektronisk indhentning mod computernetværk, hvilket betyder, at man hacker sig ind i it-systemer og computere for at skaffe informationer.

  Hackere (netværksindhentere) i FE har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og spidskompetencer, og nogle er mere eller mindre selvlærte med usædvanlig flair for it.


Udenrigsanalyse & militær analyse
Vores kolleger i analyseafdelingen har ansvaret for at bearbejde og analysere FE’s indhentede information og stille den til rådighed som efterretninger til FE’s kunder - bl.a. Statsministeriet og Udenrigsministeriet.

Analytikernes arbejdsområde er defineret geografisk (eksempelvis Arktis, Rusland eller Kina) eller opdelt emnemæssigt i terror- eller cybertrusler.   

 • Analytiker
  En analytiker analyser materiale fra alle FE’s indhentningsområder og producerer på baggrund heraf produkter til FE’s partnere og kunder.

  Analytikeren skal både have et grundigt fagligt kendskab til sit område og en forståelse for indhentningens muligheder for nye efterretningsmæssige mål. Analytikeren har typisk en samfundsvidenskabelig eller humanistisk akademisk uddannelse og har ofte også boet i og/eller arbejdet med et bestemt område gennem længere tid.

 • Militæranalytikeren
  Vores militære analytikere bringer alle sine militære kompetencer i spil og står typisk for de dele af analysen, hvor der er tale om rene militære vurderinger. Den militære analytiker skal både kunne overskue store og komplicerede materialer og kunne håndtere disse i analysearbejdet. Derfor har militæranalytikeren typisk en solid og bred erfaring og faglighed inden for sit militære fagområde. Vores militære analytikere har også kontakt til nationale og internationale grupper, som sikrer analytikeren aktuel viden inden for feltet.

Cybersikkerhed
Vores medarbejdere, der arbejder med cybersikkerhed, understøtter et højt informationssikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. Det foregår bl.a. gennem rådgivning, vejledning og monitorering af myndigheders og virksomheders netværkskommunikation med henblik på at imødegå de mest avancerede cyberangreb. Det gør de specialiserede it-medarbejdere ved at tilpasse sig den teknologiske udvikling og sikre, at organisationens systemer arbejder sammen, er stabile og opdaterede.

 • Dataudvikleren
  Dataudvikleren sørger for, at data bliver ensrettet, sammenstillet og præsenteret, så FE’s analytikere hurtigt kan finde de data, der er relevante. Dataudviklerens opgaver spænder fra overførsel af data, over devops til datamodellering. Her anvender de bl.a. kunstig intelligens og machine learning og udvikler brugergrænseflader.

 • Rådgiveren
  Rådgiveren giver råd og oplysninger om forebyggende cybersikkerhed til både den offentlige og den private sektor. Rådgiveren har viden om sikkerhedsarkitektur, it-sikkerhedsgovernance, design og implementering af sikkerhedsprocesser, anvendelse af standarder, risikostyring mv. Rådgiveren er analytisk og nysgerrig og har ud over sin store viden om informationssikkerhed også solid viden om organisation og proces.


Support-funktioner
Alt efterretningsarbejde kræver en høj grad af samarbejde, og vores ekstraordinære opgaver binder os sammen som organisation. Til at understøtte hele efterretningsarbejdet har vi mange supportfunktioner med hvert deres specialistområde. Nogle af disse områder er f.eks. HR, kommunikation, jura, økonomi, sikkerhed og vagt.

Sidst opdateret 6. august, 2020 - Kl. 12.21