[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne har afgivet en ny beretning den 26. november 2010. Beretningen er offentliggjort den 8. december.

Beretningen findes på folketingets hjemmeside www.ft.dk samt udvalgets hjemmeside.


Læs mere om udvalgets beretninger i relation til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i link boksen til højre.


Beretningen beskriver en række nye tiltag vedrørende dele af FE’s virksomhed, herunder om åbenhed. FE bl.a. ønsker at videreudvikle indsatsen for åbenhed, og det er ambitionen at øge offentlighedens kendskab til tjenestens opgaver og arbejdsvilkår.


Chefen for FE, Thomas Ahrenkiel, ser frem til at samarbejde med Forsvarsministeriet og udvalget om en udvikling inden for de områder, der er beskrevet i beretningen.


”Jeg finder det positivt, at udvalget anerkender tjenestens initiativer for øget åbenhed og klarere retningslinjer for behandling af personoplysninger. De nye tiltag til større åbenhed, som vi nu gennemfører, vil yderligere bidrage til at udbrede kendskabet i offentligheden til tjenestens virke.


Jeg konstaterer også med tilfredshed, at udvalget anerkender den indsats, FE har gjort for at gennemføre de anbefalinger, der var et resultat af Benchmarkundersøgelsen i 2006.
Anbefalingerne har da også været et omdrejningspunkt for den strategiske udvikling af tjenesten i de senere år.”