[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger ((Wamberg-udvalget) offentliggør i dag sin redegørelse om udvalgets kontrol af FE.

Formålet med redegørelsen er at give offentligheden yderligere indsigt i FE’s virksomhed og i Wamberg-udvalgets kontrol af FE’s behandling af personoplysninger.

Det er samtidig sidste redegørelse fra Wamberg-udvalget.

Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, lov nr. 602 af 12. juni 2013, trådte i kraft 1. januar 2014. Det følger af loven, at der oprettes et nyt tilsyn, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der afløser Wamberg-udvalget. Tilsynet skal årligt afgive en redegørelse om sin virksomhed til forsvarsministeren, ligesom redegørelsen skal offentliggøres.

  • Wamberg-udvalgets offentlige redegørelse for 2013

  • Læs mere om Tilsynet med Efterretningstjenesterne
  • Få en mere detaljeret beskrivelse af Wamberg-udvalgets kontrol med FE.