[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

I den Efterretningsmæssige Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste samles aktuelle efterretningsbaserede vurderinger af udviklingen i en række lande og konfliktområder, ligesom der varsles om andre udenrigspolitiske forhold, der kan have betydning for Danmarks sikkerhed.

”Danmark står overfor et alvorligt og stadig mere komplekst trusselsbillede. Terrortruslen fra militante islamistiske grupper som ISIL, udviklingen i Rusland og truslen fra cyberspionage udgør de væsentligste sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark. Det er på de områder, FE særligt lægger tyngde i disse år. Desuden har FE fokus på konflikterne i Mellemøsten og Nordafrika, Afghanistan samt udviklingen i Arktis, der har særlig betydning for Danmarks sikkerhed” udtaler chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Ahrenkiel.

FE udgiver hvert år denne samlede og uklassificerede risikovurdering. Risikovurderingen er efterretningsmæssig, fordi der ligger efterretningsmæssig indhentning og bearbejdning til grund for analyserne. Den er uklassificeret og skrevet til offentligheden, og det har betydning for formuleringerne og omfanget af detaljer, som kan bringes frem.

Udover den årlige risikovurdering producerer FE løbende – fortrinsvis klassificerede – vurderinger og analyser, der bidrager til, at Danmark som en suveræn stat kan føre sin udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik i en verden, hvor trusselbilledet fortsat bliver mere komplekst.

Redaktionen er afsluttet 27. oktober 2015.

Hent Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015

Read this article in English and download the English version of the DDIS Intelligence Risk Assessment 2015