[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Forsvarets Efterretningstjeneste står i de kommende år overfor en stor rekrutteringsopgave, så vi fortsat kan udføre vores opgave med at beskytte Danmark og danske interesser. En væsentlig del af denne opgave udføres af hackere, som er specialiseret i at indhente oplysninger ved at skabe adgang til lukkede netværk, it-systemer og computere.

Om akademiet
FE forventer, at der i de kommende år vil blive stillet endnu højere krav til den teknologiske ekspertise, samtidig med at der vil blive stadig større konkurrence om egnede it-specialister. For at imødegå dette opretter FE nu et hackerakademi med opstart den 1. august 2016. Akademiet vil uddanne en mindre gruppe af blackhat-specialister til en specialenhed, som, hvis de består træningen, tilbydes ansættelse i FE.

Den lille gruppe, der får optagelse på akademiet, er i forvejen blandt de bedste på deres felt. Akademiets opgave vil derfor ikke være at lære dem at hacke, men at målrette deres tankegang og kompetencer, så de kan brug es i FE.

Uddannelsen varer 4 ½ måned og består af tre moduler:
  • Et basismodul om netværk, it-infrastruktur og avanceret sikkerhed
  • Et defensivt modul om, hvordan man forsvarer sig over for hackere
  • Et offensivt modul om egentlige hacker-teknikker.

FE’s brug af netværksindhentning
Forsvarets efterretningstjeneste har tre hovedopgaver:
  • Vi er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste
  • Vi er Danmarks militære sikkerhedstjeneste
  • Vi er national it-sikkerhedsmyndighed

Som efterretningstjeneste skal FE medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. Det gør vi bl.a. ved at indhente oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark. FE anvender flere forskellige indhentningsdiscipliner, hvoraf netværksindhentning er en dem.

Det gælder f.eks., når det skal afdækkes, når udenlandske terrorgrupper eller enkeltpersoner forsøger at rejse til Danmark for at gennemføre terrorangreb. Det kunne også være indhentning af oplysninger om cyberaktørers evner, hensigter og adfærd: Hvem forsøger at spionere mod eller angribe Danmark, hvad er deres kapacitet, og hvilke danske myndigheder, organisationer og virksomheder er mål for cyberspionage og cyberangreb?

Akademiet vil høre hjemme i københavnsområdet og vil optage et begrænset antal ansøgere hvert år.

Der begynder et nyt hold hackerakademi i januar 2020

Her kan du læse mere om, hvordan du ansøger til hackerakademiet.

Henvendelser fra pressen henvises til Forsvarets Efterretningstjenestes pressevagt på telefon: 33 32 55 66.