[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Danmark står over for et stadig mere sammensat og komplekst trusselsbillede. Den globale udenrigs- og sikkerhedspolitiske scene har de seneste år været præget af hastige forandringer og opbrud.

Chefen for FE, Lars Findsen, udtaler: ”Den stigende kompleksitet og den hastige udvikling stiller store krav til FE og vores opgave med at afdække, varsle om og modvirke trusler mod Danmark. Vi har en ambitiøs målsætning om at blive en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige efterretningstjenester. Derfor har vi fokus på udvikling af vores medarbejdere, der dagligt omsætter deres viden til operativ effekt.”


Medarbejderne er FE’s vigtigste ressource

Det komplekse trusselsbillede nødvendiggør, at FE’s medarbejdere har en bred sammensætning, hvor høj og specifik faglighed vægtes højt, ligesom evnen til samarbejde om komplekse problemstillinger. Eksempelvis har vi analytikeren, der afdækker et terrornetværk, hvor samarbejde med bl.a. mellemøsteksperter og sprogeksperter er helt essentielt. Det gælder for alle FE’s medarbejdere, at de skal have et stærkt analytisk og operativt mindset.

FE har i de seneste to år rekrutteret flere hackere – bl.a. gennem Hackerakademiet, hvor FE har uddannet it-specialister. De mange nye hackere skal både bidrage til at forsvare Danmark mod cyberangreb, men også til FE’s indhentning samt cyberstøtte til militære operationer i Forsvaret.


Hent Beretning 2015-2016 som PDF