[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

”De cyberangreb, der de kommende år kan forventes at ramme danske myndigheder eller virksomheder, kan potentielt få alvorlige politiske eller samfundsøkonomiske konsekvenser. Flere lande udvikler fortsat evnen til at udføre bl.a. destruktive cyberangreb, som kan bruges som politisk redskab over for andre lande. Samtidig ser vi Rusland, hvor det vigtigste udenrigs- og sikkerhedspoli¬tiske mål er at være en ligeværdig stormagt med USA og styrke sin regionale sikkerhed i det tidligere sovjetiske område. Rusland vil med sin meget markante styr¬keopbygning i den vestlige del af landet øge sin militære overlegenhed i det tidligere sovjetiske område, især over for Ukraine. Terrortruslen mod Vesten fra islamistisk terrorisme er fortsat alvorlig, og ISIL og al-Qaida har stadig ambition om at gennemføre terrorhandlinger,” siger Lars Findsen, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Lars Findsen fortsætter: ”FE tror på, at et afgørende element i det at være en moderne efterretningstjeneste i et åbent demokratisk samfund er tillid, tilgængelighed og dialog i bredest mulige forstand – naturligvis under kompromisløs iagttagelse af de særlige hensyn, der gør sig gældende i forhold til beskyttelse af kapaciteter, kilder og tjenestens evne til at udføre sine pligter i øvrigt. Den årlige Efterretningsmæssige Risikovurdering fra FE samler et billede af de vigtigste trusler og andre forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed – og er ét udtryk for FE’s ønske om tilgængelighed og dialog.”

Ligesom de seneste år ligger hovedvægten i årets udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering på cybertruslen, Ruslands politiske og militære aktiviteter samt terrortruslen mod Vesten.

I forhold til sidste års vurdering er der lagt mere vægt på Rusland og Arktis. Det gælder især russiske påvirkningskampagner i Vesten og den russiske militære opbygning i den vestlige del af landet og i Arktis. Også Kina har fået en lidt mere fremtrædende plads i vurderingen i år.

Ud over de nævnte trusler, stormagter og regioner er der områder af verden, som fortsat vil give Danmark udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Det gælder Mellemøsten, dele af Afrika samt Afghanistan, der behandles i hver deres kapitel. Til slut er der en kortfattet vurdering af spørgsmålet om Nordkoreas missil- og kernevåbenprogram, som stadig er på den sikkerhedspolitiske dagsorden.

Hent Efterretningsmæssig Risikovurdering 2018