[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Danmark er et af verdens mest digitaliserende lande, og virksomheder og myndigheder bliver i stadig stigende grad afhængige af digitale netværk og digitale løsninger. Det har store fordele for samfundets udvikling og vækstmuligheder, men anvendelse af nye teknologier gør samtidig Danmark sårbar overfor cyberangreb, der bliver stadig mere avancerede. Ligeledes har visse stater vist en vilje til at påvirke meningsdannelsen og udøve indflydelse på politiske forhold og beslutningsprocesser i andre lande ved blandt andet at bruge internettet.

Danmark står over for en meget høj cybertrussel, hvor cyberangreb kan have store sikkerhedspolitiske og samfundsøkonomiske konsekvenser, som Forsvarets Efterretningstjeneste har beskrevet i sin seneste risikovurdering fra 2017.

Forsvarsforlig 2018-2023 har afsat betydelige midler til en styrkelse af cyberområdet og afdækning af påvirkningsoperationer. I kraft af forsvarsforliget skal Forsvarets Efterretningstjeneste:

  • Etablere af et døgnbemandet nationalt cybersituationscenter, der skal medvirke til at skabe et bedre overblik over cybertrusler.
  • Udbygge og supplere eksisterende sensornetværk ved bedre og bredere dækning for at styrke beskyttelsen mod cyberangreb.
  • Yderligere styrke indsatsen til forebyggelse af cybersikkerhedshændelser, herunder rådgivning i forhold til bl.a. virksomheder og offentlige institutioner.
  • Yderligere styrke Forsvarets Efterretningstjenestes arbejde i forhold til påvirkningsoperationer, herunder udbygning af Forsvarets Efterretningstjenestes analytiske kapacitet.
Her kan du læse forsvarsforliget.