Det fremgår af tilsynets årsredegørelse, at tilsynets kontroller vedrørende 2019 på en række punkter har vist, at FE overholder de krav, som følger af lovgivningen. Det gælder bl.a. FE's elektroniske indhentning af rådata, FE's fysiske indhentning og FE's videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere.

Tilsynets kontrol i 2019 har på andre punkter givet tilsynet anledning til bemærkninger. Det drejer sig bl.a. om FE's søgning i rådata, hvor tilsynet konkluderer, at FE fortsat har en udfordring i forhold til overholdelse af reglerne om fremsøgning af oplysninger om i Danmark tilhørende personer.

"Vi tager bemærkningerne fra tilsynet meget alvorligt. Jeg hæfter mig ved tilsynets bemærkning om, at FE har et betydeligt fokus på at nedbringe antallet af fejl, bl.a. gennem intensiv intern kontrol og undervisning af medarbejdere. Det fokus ønsker vi at styrke yderligere," udtaler fg. chef for FE, Svend Larsen.

Tilsynets særlige undersøgelse af FE har haft betydning for tilsynets kontrol af FE i 2019, og i årsredegørelsen gentager tilsynet de konklusioner og anbefalinger, som var indeholdt i tilsynets pressemeddelelse af 24. august 2020 vedrørende den særlige undersøgelse.

"Parallelt med arbejdet i den kommende særlige undersøgelseskommission, vil vi have en tæt dialog med tilsynet om opfølgning på de forhold, som har givet anledning til bemærkninger. Konkret vil vi bl.a. fremskynde en tidligere planlagt styrkelse af tjenestens juridiske funktion. Det er helt centralt, at vi tager vores fejl til efterretning og lærer af dem - og vi følger op med relevante tiltag. Vi ser frem til det videre samarbejde med tilsynet."