Aftale mellem FE og DTU

     

Med den nye aftale mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) sættes der gang i et samarbejde om bl.a. at udvikle konkrete forskningsprojekter af strategisk vigtighed for FE.

 

Det er første gang, at FE på denne måde gør direkte brug af forskningsmiljøet i Danmark til at løse konkrete opgaver.

 

”FE er en højteknologisk organisation, og vores fremtidige opgaveløsning afhænger i høj grad af, hvordan vi formår at integrere ny teknologi i vores arbejde. Aftalen er for FE en helt ny type samarbejde, hvor vi åbner os endnu mere mod omverdenen, men som også betyder, at vi vil kunne videreuddanne vores egne medarbejdere og styrke deres evner til at udvikle løsninger på de komplekse udfordringer, vi står over for,” siger Carmine Gioia, chef for Teknologi, Data og AI i Forsvarets Efterretningstjeneste.

 

”Som efterretningstjeneste i en højteknologisk verden er det vores opgave at være blandt de førende inden for en række nye teknologier, og vi har nu indgået et ambitiøst samarbejde med DTU, som skal føre til udviklingen af endnu bedre kapaciteter til gavn for Danmarks sikkerhed. Samtidig forventer vi, at aftalen vil vække interesse i teknologimiljøet og have en tiltrækningskraft på forskere og andre eksperter med særlige kompetencer inden for eksempelvis kunstig intelligens og kvanteteknologi,” tilføjer han.

 

Flerårig aftale med fokus på avancerede teknologier

 

DTU’s forskning og forskere har gennem mange år bidraget til en lang række centrale områder for det danske samfund som f.eks. risikovurdering ift. miljø og fødevarer eller understøttelse af corona-indsatsen. Det er det samme udgangspunkt, der danner rammen for aftalen med FE, fortæller prorektor på DTU, Rasmus Larsen:

 

”Der er en lang række forskningsområder, hvor DTU’s særlige ekspertise kan være relevant for FE, og hvor det er i Danmarks interesse, at teknologierne kommer i anvendelse,” siger han.

 

”Aftalen er netop underskrevet, og den betyder overordnet, at DTU skal bidrage med udvikling af metoder, der kan styrke FE i deres arbejde. Det er f.eks. inden for områder som kunstig intelligens og machine learning med store eller rodede datamængder, kryptering, cybersikkerhed, overvågning af kritisk infrastruktur og simulering af cyberangreb.”

 

Aftalen løber over fire år (2023-2026) og omhandler både strategisk forskning, forskningsbaseret rådgivning og kompetenceopbygning. FE’s bevillinger til DTU i perioden beløber sig til i alt 34 mio. kr.