""

   

Som efterretningstjeneste har vi særlige muligheder for at indhente relevante oplysninger, som ikke er alment tilgængelige, f.eks. om stormagters ageren og trusler fra terrorgrupper.

Oplysningerne bliver bearbejdet og analyseret og derefter leveret som efterretningsprodukter til vores kunder. Vores produkter bruges bl.a. som baggrund for politiske beslutninger, terrorbekæmpelse og militære operationer, der involverer danske soldater i udlandet.


FE's kunder

 • Regeringen
 • Statsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Ambassader
 • Forsvarsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Andre ministerier og styrelser
 • Folketinget
 • Forsvaret, herunder udsendte enheder
 • PET, herunder Center for Terroranalyse
 • NATO
 • Offentligheden
 • Grønland og Færøerne

På cyberområdet har vi desuden:

 • Regioner og kommuner
 • Private virksomheder inden for de seks samfundskritiske sektorer: Energi-, finans-,sundheds-, søfarts-, tele- og transportsektoren
Identifikation af behov
Det hele begynder i en tæt dialog med vores kunder for at identificere deres behov for viden. I efterretningskredsløbet bliver kundernes ønsker om oplysninger omsat til konkrete prioriterede efterretningsbehov, som derefter bliver nedbrudt til konkrete emner for indhentning. Det er dette arbejde, der gør det muligt for os at vælge de bedste indhentningsmuligheder, vi har til rådighed.

Vi lægger vægt på at være i tæt dialog med vores kunder på alle niveauer. Det giver kunderne mulighed for at stille uddybende spørgsmål og komme med ønsker til vores fremtidige rapportering.

Samarbejde i efterretningsteams
Efterretningsarbejdet er en holdindsats, og FE arbejder i stigende grad med integrerede teams på vores vigtigste indsatsområder. Vores efterretningsteams er sammensat af specialister på tværs af organisationen, som har til opgave at drive efterretningskredsløbet fremad. Det tætte samarbejde mellem eksempelvis føringsofficerer, dataudviklere og analytikere er med til at sikre, at vi skaffer de rette informationer til at dække de vigtigste efterretningsbehov.

Fra indhentning til produkt
Uanset hvilken indhentningsform vi vælger, er processen fra indhentning til produkt ofte kompliceret og tidskrævende. Processen stiller store krav til specialiseret teknisk viden og tæt samarbejde på tværs af vores efterretningsteams.

Først og fremmest skal vi identificere, hvor de oplysninger, der efterspørges, kan skaffes. Når vi har sikret indhentningen, kommer opgaven med at håndtere de store datamængder.

Vi sætter hele tiden ny indhentning og nyt samarbejde med partnere i gang. Både fordi vi får ny viden om truslerne, og fordi det, vi indhenter mod f.eks. organisationer, er i konstant forandring.

Vores efterretningsteams sørger for, at vi kan danne det bedst mulige efterretningsbillede inden for tjenestens indsatsområder. Ud fra dette er det bl.a. analytikernes opgave at rapportere til kunder og partnere.

Indhentnings- discipliner

FE er en all source-efterretningstjeneste. Det betyder, at vi beskæftiger os med alle typer af informationsindhentning og kombinerer disse efter behov. Overordnet set arbejder vi med fem indhentningsdiscipliner:

 • HUMINT
 • SIGNIT
 • Netværksindhentning
 • GEOINT
 • OSINT

HUMINT står for Human Intelligence, også kaldet fysisk indhentning. HUMINT er efterretningsindhentning ved brug af menneskelige kilder. Det vil grundlæggende sige, at en person ansat i efterretningstjenesten skaffer oplysninger fra andre personer.

SIGINT står for Signals Intelligence. SIGNIT er elektronisk indhentning af forskellige typer af signaler f.eks. dataoverførsler mellem computernetværk og telekommunikation. Den elektroniske indhentning sker for eksempel fra permanente indhentningsfaciliteter, der indhenter mod satellitter. Kommunikationen bliver indhentet, mens den er undervejs, uden at påvirke transmissionen, og uden at de berørte parter opdager, at deres kommunikation bliver opfanget.

Netværksindhentning er også kendt som Computer Network Exploitation (CNE). Netværksindhentning indbefatter aktiv elektronisk indhentning mod computernetværk, hvilket betyder, at man eksempelvis hacker sig ind i lukkede netfora, it-systemer og computere.

GEOINT står for Geospatial Intelligence. GEOINT leverer efterretninger baseret på det geografiske indhold i data fra forskellige indhentningsdiscipliner. Udover visualisering og præsentation af data omfatter GEOINT også identifikation og analyse af bevægelses- og udviklingsmønstre i relevante tidsrum og/eller geografiske områder.

OSINT står for Open Source Intelligence. OSINT er indsamling af oplysninger fra åbne kilder. Det omfatter typisk offentligt tilgængelig information fra internettet, trykte medier, tv m.m.

Sidst opdateret 11. maj, 2020 - Kl. 11.01