Behandling af persondata
Forsvarets Efterretningstjeneste behandler eksempelvis personoplysninger, når borgere henvender sig til ministeriet med spørgsmål eller meningstilkendegivelser.

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Oplysningerne kan blive delt med andre myndigheder på Forsvarsministeriets område, der varetager specialiserede funktioner, f.eks. indenfor rekruttering, regnskab og ejendomsadministration. Oplysningerne kan desuden blive behandlet i it-systemer, der er fælles mellem flere forskellige myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er et fælles dataansvar mellem myndighederne. I særlige tilfælde kan oplysningerne endvidere blive delt med andre myndigheder, for eksempel et andet ministerium, hvis Forsvarsministeriet finder, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

Dine rettigheder
I forbindelse med vores behandling af personoplysninger, har du ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod ministeriets lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til Forsvarets Efterretningstjeneste 

Klager til Datatilsynet sendes til (find kontaktinfo her).


Håndtering af e-mails
Når du skriver til Forsvarets Efterretningstjeneste på fe@fe-ddis.dk, sendes din e-mail til en central postkasse. Når e-mailen er modtaget, journaliseres den og sendes videre til de respektive kontorer.

Herefter behandler vi din henvendelse så hurtigt som muligt. Vi bruger kun dine personoplysninger til at kunne svare på din e-mail.

Anonymitet og statistik ved hjælp af cookies
For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Det betyder, at vi indsamler oplysninger via cookies. Vi opsamler udelukkende statistikken i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider vores brugere ser mest. De indsamlede oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkelte brugere. Data videregives ikke til tredjepart.

Læs mere om vores brug af cookies.

Sidst opdateret 1. oktober, 2020 - Kl. 12.42