[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

En tidligere medarbejder ved Forsvarets Efterretningstjeneste har overfor pressen indrømmet at være kilden til lækagen og de anonyme udtalelser, som Berlingske Søndag bragte den 22. februar 2004. Han har i den forbindelse også udtalt sig om Forsvarets Efterretningstjenestes vurderinger af Iraks rådighed over masseødelæggelsesvåben.

Presseofficeren ved Forsvarets Efterretningstjeneste udtaler på den baggrund:

"Den tidligere medarbejders påstande og vurderinger står for hans egen regning. Forsvarets Efterretningstjeneste deler hverken hans gengivelse af Forsvarets Efterretningstjenestes overordnede vurderinger eller hans beskrivelse af tjenestens rolle.

I perioden frem til Irak-krigen var det hele tiden overordnet set Forsvarets Efterretningstjenestes vurdering, at Irak sandsynligvis rådede over biologiske og kemiske våben. Det har regeringen også oplyst til Folketinget, og det er sket med tjenestens fulde indforståelse."