[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Berlingske Søndag bragte den 22. februar 2004 flere artikler om Forsvarets Efterretningstjenestes trusselsvurderinger m.v. forud for Irak krigen. Det oplystes bl.a., at avisen har gennemlæst tjenestens fortrolige trusselsvurderinger samt at en anonym medarbejder i tjenesten skulle have udtalt sig til avisen herom.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste har på baggrund heraf anmodet Forsvarets Auditørkorps og Politiet om sammen at iværksætte en strafferetlig efterforskning.