[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste har denne kommentar til dommen:

"Det centrale er, at også Landsretten nu har fastslået, at det er strafbart at lække hemmelige papirer. Det er godt for Danmarks sikkerhed, det er godt for danske soldaters sikkerhed og det er godt for FE. Det gør, at vi fortsat kan fungere som efterretningstjeneste. Kilder og samarbejdspartnere skal kunne stole på, at de hemmelige oplysninger, som de betror os, ikke lækkes til uvedkommende. Ellers tørrer kilderne ud.

Jeg er derfor godt tilfreds med, at sagen har ført til dom".

Læs Østre Landsrets pressemeddelelse af 23. september 2005, der indeholder landsrettens præmisser for domfældelsen.