[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

FE har i den forbindelse over en ca. 2-årig periode bistået med ideer, sparring og anden form for konsulentbistand, ligesom FE også udlåner en række historiske effekter til udstillingen (især krypteringsværktøjer).

Da Experimentarium i foråret 2006 henvendte sig til FE om et meget anderledes, men spændende samarbejde om særudstillingen SPION, var vi ikke i tvivl - selvfølgelig var FE parat. For det første er det vigtigt for FE, at en sådan udstilling giver et så retvisende billede som muligt af dette særlige hjørne af efterretningsverdenen. For det andet giver samarbejdet FE en unik mulighed for på en helt ny og alternativ måde at nå bredt ud i det offentlige rum, både hvad angår antal, alder, baggrund osv. Og Experimentarium har hele vejen vist stor tillid og forståelse for, at der gælder nogle særlige vilkår for FE’s virksomhed og dermed også for, hvor detaljeret vi har kunnet blive i vores forklaringer eller forslag.

Faktisk er der flere fællestræk mellem FE og Experimentarium: Vi er begge moderne vidensorganisationer med en målsætning om ikke at gå på kompromis med kvaliteten. Det kræver bl.a. dedikation og grundighed. Det er også et fællestræk, at både FE og Experimentarium skal formidle kompliceret stof på en forståelig måde, så budskabet står klart hos modtageren. Vores ”kundekreds” er imidlertid meget forskellig, og det har for FE’s vedkommende været en spændende udfordring at skulle arbejde med dette aspekt.

Udstillingen på Experimentarium tager fat i nogle – for os alle - meget relevante emner og problemstillinger. – Og i hvert fald hvad angår den klassiske ”spionage”, dét FE kalder for fysisk indhentning, altså indsamling af hemmelige informationer ved hjælp af personkilder, så ved vi, at der i fremtiden vil blive mere og mere brug for at benytte denne metode. Vi kan få rigtigt mange informationer med den moderne teknologi, og det FE kalder elektronisk efterretningsindhentning, men med den fysiske indhentning kan vi derudover komme ind bag ordene, bag informationerne og ind til de egentlige intentioner.

FE’s bidrag har især bestået i ideer, sparring og anden form for konsulentbistand i forbindelse med udstillingens opgaver og de særlige ”missioner”, de besøgende kan melde sig til. På samme måde har FE været inddraget i udarbejdelsen af skolematerialet, ligesom vi udlåner en række historiske effekter, f.eks. Enigmaen og andre kryptoværktøjer samt diverse effekter fra Den Kolde Krig (skjulte kameras/radioer, dvd-optagelse af selvdestruerende papir mv.).