[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

FE lægger vægt på at efterleve og videreudvikle de kriterier, som Kontroludvalget har opstillet i deres beretning fra 2004 om øget åbenhed for tjenesten.

FE deltager i sikkerhedspolitiske møder og konferencer, og vi afholder seminarer med dele af det akademiske sikkerhedspolitiske miljø.

For mange medarbejdere i FE indgår det som et naturligt led i arbejdet at følge med i forskning og debat inden for vedkommendes fagområde. Ved personlig deltagelse i møder og konferencer styrker den enkelte FE-medarbejder samtidig sin uddannelse og vidensopbygning.


Sikkerhedspolitiske seminarer
Siden 1998 har FE afholdt seminarer i en form, hvor FE har mulighed for at fremlægge sine vurderinger i en lukket kreds af akademiske eksperter og FE-analytikere. Det foregår med indlæg og diskussion omkring et sikkerhedspolitisk emne, hvor bl.a. hypoteser og fremtidige scenarier kan afprøves.

Deltagerne er inviteret ud fra en faglig baggrund og ikke ved en generel, åben invitation.
Seminarerne er af ½-1 dags varighed. FE planlægger at gennemføre 3-6 seminarer årligt.

I 2009 gennemførte FE seks seminarer. Emnerne var:

  • "Libanons fremtid".
  • "Stormagtsrelationer efter finanskrisen".
  • "Islamisme i Somalia".
  • "Pirateri".
  • "Oprørskamp og politisk udvikling i Afghanistan".
  • "Sikkerhedssituationen i Sahel- og Magreb-landene".

Åbenhedsfilosofien omkring seminarerne er de såkaldte "Chatham House Rules". Det betyder, at deltagerne må anvende den viden, som mødet giver, men ikke citere fra indlæg på mødet. Derfor kan FE ikke offentliggøre indlæg, deltagernavne eller indhold af diskussionen. Det vil underminere selve tankegangen bag seminarerne, og i praksis føre til censur fra både FE og forskernes side.


Indlæg ved eksterne arrangementer
FE deltager i visse tilfælde med indlæg i åbne møder og konferencer arrangeret af forsknings- og uddannelsesinstitutioner på det sikkerhedspolitiske område.

Det er tanken, at FE så vidt muligt fremover offentliggør de ikke-klassificerede indlæg på hjemmesiden.

F.eks. har chefen for Operations- og analysesektoren givet indlægget "Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt?" på en konference i efteråret 2009 om "Efterretningstjenesters Vidensproduktion" på Københavns Universitet.

I juni 2010 deltog FE i en konference arrangeret af Dansk Institut for Militære Studier under Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet. Her gav en FE-analytiker et indlæg om situationen i Somalia og betydningen for pirateri. Dette indlæg vil efter sommerferien også blive offentliggjort.