[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Arkivloven fastslår nemlig, at alle statslige myndigheder skal aflevere arkivalier, inden arkivalierne er 30 år gamle.
Arkivalier er informationer, der er blevet samlet og gemt af myndigheden, f.eks. rapporter, oversigter, analyser, dokumenter, signaler, referater m.v.

Det er Statens Arkiver, der henvender sig, efterhånden som myndighederne skal aflevere.


En god plads i reolerne
Første store aflevering var for fire år siden - i 2006 - hvor FE afleverede ca. 70 kasser med papirarkivalier fra perioden 1937 til 1967.
I den periode var efterretningstjenesten først en del af det, der hed Generalstaben og fra 1950 en efterretningsafdeling i Forsvarsstaben.

Det var først i 1967, at FE blev selvstændig arkivskabende myndighed direkte underlagt Forsvarsministeriet. Vi fik samtidigt vores nuværende navn - Forsvarets Efterretningstjeneste.

Den seneste aflevering omfatter perioden 1968 til og med 1990.

Den 26. maj kunne FE stille præcis 240 kasser op på de mobile reoler i Statens Arkivers nye 15 meter høje magasinhaller ved Kalvebod Brygge i København.


Et stort arbejde
En håndfuld af FE's medarbejdere, herunder to pensionerede medarbejdere, der vendte tilbage til arbejdspladsen for at tage del i den omfattende opgave, har screenet, afklassificeret og klargjort de mange dokumenter.

En opgave, der kræver indsigt i efterretningsproduktion og kildehensyn, men også systematik og tålmodighed.
Ved aflevering skal arkivalierne være pakket og mærket efter særlige regler, f.eks. skal al form for plastic og metal fjernes, og der må kun bruges syrefri lim til etiketterne på kasserne.

Inden afleveringen har vi indtastet alle nødvendige oplysninger om arkivalierne for hver kasse. Det blev gjort i Rigsarkivets elektroniske registreringsværktøj på internettet. På den måde bliver materialet hurtigt tilgængeligt, og det bliver nemmere at søge sig i materialet og finde frem til relevante informationer.


Et vigtigt signal
Chefen for FE, kontreadmiral Finn Hansen, udtaler i forbindelse med afleveringen:

"Når der skal offentliggøres dokumenter, kan det for FE være en balancekunst at opfylde ønsket om størst mulig åbenhed og behovet for at værne om følsomme oplysninger. Men intentionen har været at afklassificere så meget som overhovedet muligt og gøre det tilgængeligt for den enkelte borger," siger Finn Hansen og fortsætter:

"Den seneste aflevering til Statens Arkiver er måske nok blot en lille andel af deres enorme samling, men jeg er meget tilfreds med, at vi har bidraget med vores del til at bevare den fælles historie om statens virke, og at forskere og historikere kontinuerligt kan skildre tiden, der er gået forud".


Ikke alt er med
Alle borgere har som udgangspunkt fri adgang til materiale, der er 20 år gammelt, men der kan være særlige regler for nogle arkivalier, der er omfattet af en frist, der er længere end 20 år. Det er som regel ud fra et hensyn til statens sikkerhed, forholdet til fremmede magter eller enkeltpersoners private forhold.

Nogle arkivalier har FE været nødt til at fristforlænge, ligesom der er særlige adgangskriterier. Forskere og historikere kan stadig få adgang til fristforlængede arkivalier, hvis de er sikkerhedsgodkendt til det relevante niveau.


FE låner materiale til Øhavsmuseet
Iblandt de 240 kasser er der materiale, som FE har haft udlånt til Øhavsmuseet og Koldkrigsmuseum Langelandsfort til brug for en udstilling i 2010. Der er blandt andet tale om østtysk rekognosceringsmateriale fra 1989 vedrørende Langeland.

Se mere om den aktuelle udstilling på www.ohavsmuseet.dk.