[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

De nye retningslinjer er udarbejdet i forlængelse af et nyt kommissorium for ”Tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger” (Wamberg-udvalget).


Det fremgår af § 3 i kommissoriet, at forsvarsministeren fastsætter nærmere retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjeneste behandling af personoplysninger samt for udvalgets kontrol med overholdelsen af disse retningslinjer.


Det skal fremgå, hvilke dele, der skal underkastes en fuldstændig kontrol, og hvilke dele, der skal underkastes stikprøvekontrol. Det fremgår samtidig, at retningslinjerne fastsættes efter drøftelse med Wamberg-udvalget.


Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, kontreadmiral Finn Hansen, siger i den forbindelse:


”Vi har over en længere periode drøftet udformningen af retningslinjerne for FE’s behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Det glæder mig derfor, at de nu kan offentliggøres.


Det er positivt, at bestemmelserne for såvel den militære sikkerhedstjeneste som for den efterretningsmæssige virksomhed er blevet harmoniseret og samlet i ét og samme sæt retningslinjer.


Retningslinjerne giver klare og gode regler for både FE’s behandling af personoplysninger, og for Wamberg-udvalgets godkendelse og kontrol af tjenestens håndtering af disse oplysninger.


Offentliggørelsen af retningslinjerne betyder samtidig, at alle borgere kan få bedre indsigt i, hvordan vi skal håndtere og opbevare personoplysninger og ikke mindst, hvordan vi kontrolleres.”

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv.

Kommissorium for Wamberg-udvalget.