[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Flagdagen den 5. september har fået sin egen portal på internettet. Portalen med adressen www2.forsvaret.dk/temaer/flagdag bliver centrum for alle informationer om flagdagen.


Portalen er stadig under opbygning, men op til flagdagen den 5. september i år vil man kunne finde nyheder og artikler om dagens forløb, programmer og tidsplaner for alle flagdagens aktiviteter.


Siden indeholder også et billedarkiv fra flagdagene i 2009 og 2010, og den vil fremover fungere som et arkiv med billeder, videoindslag og artikler.


Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.