[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

FE er netop nu i gang med at målrette og effektiviserer sin organisation, så den også er rustet til at håndtere fremtidens opgaver. Det vil bl.a. føre til, at FE får ny organisatorisk profil.

Baggrunden
Forandring er et grundlæggende vilkår og en nødvendighed, ikke mindst for en vidensorganisation som FE. En efterretningstjenestes vigtigste aktiv er viden, og den viden tilføres kun værdi og brugbarhed, når den deles og er tilgængelig for alle relevante parter.

Hvordan vi udvikler og deler vores viden sker i høj grad ved organisering, ligesom vores organisation til enhver tid skal understøtte og afspejle vores prioriteter og opgaveløsning.

Den øgede trussel mod Danmark, herunder forsvarets udsendte styrker, kræver, at vi hele tiden har en tidssvarende organisation, så vi udnytter vores ressourcer effektivt og kan agere fleksibelt og proaktivt.


Udviklingen
Forandringerne i FE består først og fremmest i at skabe en større sammenhæng mellem struktur og arbejdsgange, ligesom vi ønsker at fremme en større helhedstænkning.
Forud er gået en række tilbundsgående analyser af nuværende processer, produktion og styring samt kunde- og partnersamarbejdet.

Analysearbejdet har haft fokus på at belyse, om vi er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til den produktion, vi skal levere, og har samtidig haft øje for effektiviseringsmuligheder.


Konsekvenser
I forbindelse med reorganiseringen har vi set et behov for at gennemføre rationaliseringer med henblik på at sikre os muligheden for at styrke vores højest prioriterede områder. I den ny organisation vil løsningen af en række vagt- og støtteopgaver derfor blive tilrettelagt anderledes, og der vil således være forskellige arbejdsfunktioner, der bortfalder.
Som konsekvens heraf er det desværre nødvendigt at afskedige en række medarbejdere i FE i den nærmeste fremtid.

Formålet med rationaliseringerne er som nævnt at skabe mulighed for at styrke de højest prioriterede områder, hvilket kræver medarbejdere med andre kompetencer, end de der forventes afskediget. Tjenesten vil derfor samtidig gennemføre en række nyansættelser i den kommende tid.
I praksis vil gennemførelsen af reorganiseringen foregå i 1. halvår 2011.

Chefen for FE, Thomas Ahrenkiel, har store forventninger til den kommende organisation.

”Der er rykket rundt på opgaver og ansvarsområder, og når reorganiseringen er gennemført, vil vi stå med et solidt fundament og en stærkere struktur. Ambitionen er meget enkel: En effektiv organisation med fokus på produktet, og en organisation som hurtigt og fleksibelt kan tilpasses vores kunders behov. Det giver merværdi for vores kunder og gavner dermed Danmarks sikkerhed.”

Når reorganiseringen er gennemført, vil et organisationsdiagram blive tilgængeligt her på hjemmesiden, på samme måde som den hidtidige organisation også er i dag.