[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

FE ser behov for at foretage en række omprioriteringer. Dette indebærer nedlæggelse af nogle af tjenestens nuværende indhentningskapaciteter og samtidig en styrkelse af andre. Konsekvensen er, at FE’s station ved Dueodde på Bornholm lukkes, ligesom der sker ændringer på FE’s indhentningsstationer i Nordjylland og på Amager. Det er forventningen, at der vil skulle afskediges 27 medarbejdere, heraf 17 på Bornholm. Samtidig er det hensigten at ansætte ca. 20 nye medarbejdere med andre kompetencer.

Årsagen til disse omprioriteringer er behovet for at tilpasse FE til den teknologiske udvikling kombineret med udviklingen i det samlede trusselsbillede, holdt op imod de samlede økonomiske rammer.

FE gennemfører således omprioriteringerne med henblik på at styrke indhentningen inden for de områder, der vurderes at være mest relevante for Danmarks sikkerhed. Det kræver en fortsat tilpasning af kapaciteter og kompetencer.

I foråret 2011 gennemgik FE en større reorganisering for at målrette og effektivisere tjenesten, så den er rustet til at håndtere fremtidens opgaver. Den nye organisation udspringer af kravet om, at organisationen til enhver tid skal understøtte og afspejle FE’s prioriteter og opgaveløsning. Det samme krav gælder for FE’s indhentningskapaciteter.

Trusselsbilledet rettet mod Danmark samt behovet for støtte til forsvarets udsendte styrker, kræver, at vi hele tiden har en tidssvarende indhentning, der kan agere fleksibelt.