[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Udvalget vedrørende efterretningstjenesterne (Kontroludvalget) afgav den 26. november 2010 en beretning. I denne fremgår det, at Wamberg-udvalget en gang årligt vil offentliggøre en redegørelse om udvalgets kontrol af FE. Formålet er at give offentligheden yderligere indsigt i FE’s virksomhed og i Wamberg-udvalgets kontrol af FE’s behandling af personoplysninger.

Wamberg-udvalgets offentlige redegørelse for 2011

Redegørelserne offentliggøres på FE's hjemmeside, første gang var 11. april 2011. FE udgav samtidig en mere detaljeret beskrivelse af Wamberg-udvalgets kontrol med FE.

Wamberg-udvalgets offentlige redegørelse for 2010
Generel information om Wamberg-udvalgets kontrol