[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Wamberg-udvalgets offentlige redegørelse for 2012 om udvalgets kontrol af FE er nu tilgængelig (link nedenfor). Formålet er at give offentligheden yderligere indsigt i FE’s virksomhed og i Wamberg-udvalgets kontrol af FE’s behandling af personoplysninger.

Wamberg-udvalget udarbejder derudover årligt en klassificeret redegørelse til forsvarsministeren om sit arbejde i forhold til FE. Denne redegørelse fremsendes efterfølgende til Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne (Kontroludvalget) med det formål at indgå i Kontroludvalgets drøftelser.

 Wamberg-udvalgets offentlige redegørelse for 2012

 Læs her en mere detaljeret beskrivelse af Wamberg-udvalgets kontrol med FE..