[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]


1. januar 2014 trådte FE-loven i kraft.

 

FE’s virksomhed er nu reguleret af lov nr. 602 om Forsvarets Efterretningstjeneste af 12. juni 2013 (FE-loven).

FE-loven beskriver FE’s opgaver.

 

Loven regulerer FE’s indsamling, indhentning, behandling, videregivelse og sletning af oplysninger om særligt i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, dvs.  personer med en kvalificeret tilknytning til Danmark som f.eks. dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse.

 

Loven fastsætter også, at et nyt uafhængigt tilsyn, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, skal føre tilsyn med, at FE overholder loven, herunder særligt håndteringen af oplysninger om i Danmark hjemmehørende. Tilsynet kan hos FE kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed.

Tilsynet erstatter det tidligere såkaldte Wamberg-udvalg, der er nedlagt pr. 31. december 2013.

 

Læs mere om

- FE-loven samt bemærkninger til loven
- Tilsynet med Efterretningstjenesterne
- Kontrol med FE