[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

I Beretning 2013-2014 fortæller FE om sine opgaver og om de begivenheder, der har præget perioden hvor blandt andet Mellemøsten, cybertrusler og Ukraine-krisen har været på dagsordenen.

Truslerne mod Danmark er alvorlige og komplekse, og de ændrer løbende karakter. Det stiller særlige krav til FE, der som udenrigsefterretningstjeneste har til opgave at forebygge og modvirke trusler udefra mod Danmark og danske interesser. FE er samtidig Danmarks militære sikkerhedstjeneste og national it-sikkerhedsmyndighed. Hvordan arbejdet inden for disse områder foregår, kan man læse om i FE’s beretning, hvor tjenestens opgaver, metoder, prioriteringer og ressourcer beskrives.

Chefen for FE, Thomas Ahrenkiel, udtaler: ”Med beretningen giver vi mulighed for at få et bedre kendskab til FE, vores opgaver og de medarbejdere, der hver dag arbejder for at styrke Danmarks sikkerhed. De sikkerhedspolitiske udfordringer er alvorlige og komplekse. Det gælder blandt andet Ruslands forhold til Vesten, terrortruslen og den stadigt stigende trussel på cyberområdet.

En vidensorganisation, der matcher udviklingen
FE er en vidensorganisation, der har brug for de bedste til at løse mange forskellige typer af opgaver. I beretningen er eksempler på FE’s medarbejdertyper beskrevet. Der er tale om kompetente medarbejdere med vidt forskellige specialer, for eksempel kryptologer og malwareanalytikere, der til dagligt er oppe mod avanceret kryptering og angreb via internettet. For at arbejde i FE er høj faglig kvalitet, gode samarbejdsevner og evne til at omstille sig nye opgaver og arbejdsmetoder helt afgørende egenskaber.

Hent Beretning 2013-2014 som PDF