[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Hvert år udgiver Forsvarets Efterretningstjeneste en risikovurdering, der på baggrund af efterretningsmæssige vurderinger tegner et billede af de vigtigste trusler, der kan have betydning for Danmarks sikkerhed. Vurderingen afspejler den sikkerhedspolitiske dagsorden, og den tager afsæt i udviklingen i en række lande og konfliktområder.

”Det globale trusselsbillede er i konstant forandring. Forholdet mellem Rusland og Vesten er en fortsat betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Vesten og Danmark. I år har Rusland påbegyndt en række militære tiltag, hvor landet gennemfører en militær opbygning samt militær modernisering. Konflikterne i dele af Mellemøsten er ligeledes et af Forsvarets Efterretningstjenestes fokusområder, da den største terrortrussel mod Vesten kommer fra militant islamisme. Terrorgrupper som ISIL og al-Qaida næres ved ustabiliteten, der følger af konflikterne i regionen, og netop ISIL vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste aktuelt er den største terrortrussel mod Vesten. Det tredje hovedfokus i den årlige risikovurdering er den vedvarende og meget høje cybertrussel fra især cyberspionage, som danske myndigheder og virksomheder står over for. De tre fokusområder er fortsat der, vi ser de største trusler mod Danmarks sikkerhed,” siger Lars Findsen, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

FE udgiver hvert år denne samlede og uklassificerede risikovurdering. Risikovurderingen er efterretningsmæssig, fordi der ligger efterretningsmæssig indhentning og bearbejdning til grund for analyserne. Den er uklassificeret og skrevet til offentligheden, og det har betydning for formuleringerne og omfanget af detaljer, som kan bringes frem.

Udover den årlige risikovurdering producerer FE løbende – fortrinsvis klassificerede – vurderinger og analyser, der bidrager til, at Danmark som suveræn stat kan føre sin udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik i en verden, hvor trusselbilledet fortsat bliver mere komplekst.


Hent Efterretningsmæssig Risikovurdering 2016

Read this article in English and download the English version of the DDIS Intelligence Risk Assessment 2016