[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Trendanalysen undersøger globale og regionale forandringer og deres indvirkning på Danmarks sikkerhedspolitiske udfordringer frem mod 2030. Overordnet tegner analysen et billede af, at den udvikling og de sikkerhedspolitiske udfordringer, der præger verden i dag, i vidt omfang fortsat vil være gældende i 2030.

Danmark vil i 2030 stå over for en række udfordringer i form af øget digitalisering, kraftig befolkningstilvækst og fortsat ustabilitet i Mellemøsten og Nordafrika, tiltagende åbning af det arktiske område samt fortsatte spændinger i forholdet til Rusland. Disse forhold vil lægge et pres på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Trendanalysen tager udgangspunkt i FE’s efterretningsproduktion, men med et tidsperspektiv på 15 år er der først og fremmest tale om et analytisk produkt.

Analysen kan hentes her