[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

10 unge og dygtige it-talenter. Det er, hvad Forsvarets Efterretningstjeneste leder efter til et cyberlandshold, der skal forsvare Danmarks ære til den kommende European Cyber Security Challenge (ECSC). Det er tredje gang, ECSC finder sted, men det er første gang, Danmark deltager.

ECSC er et initiativ fra ENISA, Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, og skal blandt andet øge bevidstheden om behovet for større cybersikkerhed og viden om de trusler, som findes i det virtuelle miljø. Et af formålene er ligeledes at opfordre unge mennesker til at søge en karriere inden for it. For at fremme disse nye og uopdagede talenter er reglerne blandt andet, at deltagerne ikke må have færdiggjort uddannelse inden for it, ligesom de heller ikke må arbejde fuld tid inden for it-sikkerhedsbranchen.

"Forsvarets Efterretningstjeneste har stor interesse i at støtte op om et arrangement som ECSC. Dels skaber det større fokus på de it-trusler, som Danmark og andre nationer står over for, og dels kan vi skabe kontakt til de dygtige unge, der bliver fremtidens it-sikkerhedsspecialister. Vi har et stort behov for i fremtiden at kunne ansætte endnu  flere kompetente it-eksperter," siger Lars Findsen, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Selve arrangementet løber over fire dage, hvor der udover cybermesterskabet også er sat tid af til at netværke og sparre. Cybermesterskabet er et såkaldt CTF (Capture The Flag) og består af flere delelementer, herunder en dyst i 'Jeopardy'-stil og en dyst, hvor to hold skal angribe hinanden samt forsvare eget netværk. Mesterskabet tester cyberlandsholdenes evner inden for blandt andet reverse engineering, network sniffing, protokolanalyse, programmering, kryptologi, netværkssikkerhed og mobilsikkerhed. It-talenterne får gennem de mange opgaver rig mulighed for at vise deres faglige kreativitet og snilde.

I alt 15 lande dyster i ECSC. Udover Danmark deltager Cypern, Estland, Grækenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Norge, Rumænien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

Forsvarets Efterretningstjeneste udvælger op til 10 deltagere til cyberlandsholdet, ligesom tjenesten også stiller med både træner og koordinator for deltagelsen. Udvælgelsen foregår på baggrund af ansøgernes it-faglighed samt ENISA's regler, herunder krav til deltagernes alder, statsborgskab og uddannelsesniveau. Alle ansøgere til det danske landshold vil skulle igennem en it-test, som er udarbejdet af Forsvarets Efterretningstjeneste. Herefter vil et antal deltagere gå videre til en ny test, inden det endelige hold sættes.

ECSC 2017 løber fra den 30. oktober til 3. november i Malaga i Spanien.

For yderligere oplysninger kan FE's pressevagt kontaktes på 20 16 93 05 (ikke sms) eller på mail fekommunikation@fe-ddis.dk