[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Selv om 50 år ikke er lang tid historisk set, er der alligevel tale om en periode med meget store forandringer i den sikkerhedspolitiske kontekst, som Danmark indgår i.

FE blev dannet under den kolde krig med et klart fjendebillede indtil murens fald. Det blev afløst af et markant stigende behov for støtte til Forsvarets operationer, startende i 1990'erne på Balkan. Siden 2001 har FE's bidrag til indsatsen mod terror desuden stået helt centralt i tjenestens virksomhed – og medvirket til at drive dens udvikling. Med de senere års udvikling udgør Rusland i dag en af de væsentligste sikkerhedspolitiske udfordringer, som vi står over for. Samtidig er udviklingen i cyberspace og de nye muligheder – men også de meget komplekse og alvorlige trusler – som det afføder, eksponentielt stigende.

”Disse skiftende trusselsbilleder, som FE har arbejdet med gennem dets virke, viser, hvordan FE har været og konstant er nødt til at være en dynamisk og fleksibel organisation for at kunne vedblive med at producere de produkter, som bliver brugt til at imødegå truslerne mod Danmark,” siger chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen og afslutter:
”og FE er og skal være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige efterretningstjenester.”

For at markere jubilæet afholder FE i dag en jubilæumsreception, hvor Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen samt chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, vil holde taler om FE’s betydning for Danmark og dansk forsvarspolitik gennem årenes løb. Desuden holder den tidligere chef for MI5 Eliza Manningham-Buller en gæstetale.

Jubilæumsskriftet har til formål at tegne et billede af FE gennem 50 år. For at give et nuanceret billede består det af meget forskellige bidrag; De fleste afsnit er skrevet af akademisk skolede forskere, et kapitel er skrevet af en journalist, og et kaptitel er skrevet af tjenestens egne medarbejdere. På den måde skulle læseren få et klart indtryk af, hvor forskelligt historien kan fremstilles.

For yderligere informationer kan Forsvarets Efterretningstjenestes Presse- og Kommunikationsteam kontaktes på FEkommunikation@fe-ddis.dk samt pressetelefon 20 16 05 93.

Her kan du læse FE's jubilæumsskrift "FE 1967-2017 – fra militær varslingstjeneste til udenrigsefterretningstjeneste".