[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Cybersituationscenteret blev i dag fredag d. 28. september indviet af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen og chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:
”Det nye center bliver en afgørende del af vores forsvar mod cyberangreb fra udlandet. Danmark udsættes hver eneste dag for cyberangreb af større eller mindre karakter, og med etableringen af et nationalt cybersituationscenter, der holder øje med vores samfundskritiske sektorer, kan vi hurtigt gribe ind, hvis fx vores sundhedssektor eller energisektor kommer under angreb. Et bredt flertal i Folketinget prioriterede med det nye forsvarsforlig cyberområdet højt, og jeg er meget tilfreds med, at vi allerede nu kan indvie det nye cybersituationscenter, som er en vigtig del af forliget og regeringens nationale cyberstrategi.”

Chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen udtaler:
”Det nyoprettede Cybersituationscenter vil sammen med resten af Center for Cybersikkerhed arbejde for et sikkert digitalt Danmark. Situationscenteret vil være det centrale kontaktpunkt, der modtager og afsender information, der vedrører den nationale cybersikkerhed, og det vil spille tæt sammen med tilsvarende decentrale danske og udenlandske enheder og andre relevante private samarbejdspartnere i Danmark. Vi ser frem til et endnu stærkere samarbejdet om at styrke Danmarks cybersikkerhed.”


Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, chef for Center for Cybersikkerhed
Thomas Lund-Sørensen og chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste
Lars Findsen indvier Cybersituationscenteret.Situationscenteret er et konkret eksempel på gennemførelsen af initiativerne fra forsvarsforliget for perioden 2018 til 2023 og er også ét af initiativerne i den seneste nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

Center for Cybersikkerhed arbejder frem mod ultimo 2020 på at uddanne specialister med henblik på at kunne udbygge driften af situationscenteret til døgnbemanding alle årets dage. Indtil da vil kapaciteten løbende blive udvidet.

Cybersituationscenteret har en række opgaver:
• Cybersituationscenteret er nationalt kontaktpunkt i forhold til EU’s NIS-direktiv.
• Cybersituationscenteret skal opbygge et nationalt cybersituationsbillede i første omgang i tæt samarbejde med offentlige myndigheder, forsvaret og virksomheder i de seks samfundsvigtige sektorer: Tele, energi, transport, sundhed, søfart og finans. Situationsbilledet skal give en samlet forståelse af og et overblik over aktuelle cybertrusler mod Danmark på baggrund af Center for Cybersikkerheds akkumulerede viden fra egne og samarbejdspartneres kilder i ind- og udland.
• Situationscenteret monitorerer Center for Cybersikkerheds sensornetværk, som har til opgave at opdage cybertrusler mod de tilsluttede virksomheder og myndigheder. Det nuværende sensornetværk har særligt fokus på de mest avancerede angreb, der oftest udføres af statsstøttede aktører, eller cyberangreb, der i øvrigt kan påvirke det danske samfund i væsentlig grad.
• I forbindelse med væsentlige cyberangreb, aktuelle cybertrusler eller it-sikkerhedshændelser, som kan have interesse og relevans for en bred eller en begrænset kreds af myndigheder, virksomheder og andre, vil situationscenteret udsende varsler, som kan indeholde konkrete tekniske anbefalinger i forbindelse med en aktuel trussel.
• Situationscenteret vil også informere generelt om cybersikkerhed i forhold til det aktuelle situationsbillede. Cybersituationscenteret har lanceret sin egen foreløbige hjemmeside og situationscenteret vil også være til stede på Twitter (@CFCSsitcen) og begge vil udgøre de primære offentlige kommunikationsredskaber for varsler, trusselsvurderinger, rapporter m.v.