[Oprindeligt publiceret af Forsvarets Efterretningstjeneste]

Cybersituationscenteret hos CFCS holder øje med trusselsbilledet på cyberområdet og varsler danske myndigheder og virksomheder om mulige angreb. Cybersituationscenteret skal inden udgangen af 2020 være bemandet døgnet rundt, året rundt, og for at kunne nå dét mål vil CFCS selv uddanne de nødvendige medarbejdere.

”Truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod Danmark er meget høj, og både myndigheder og virksomheder risikerer at blive udsat for cyberangreb. Vi har derfor brug for dygtige cyberanalytikere til at beskytte Danmark. Men vi har store udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette it-sikkerhedskompetencer. Nu kommer vi med en løsningsmodel, hvor vi kombinerer uddannelse og job i jagten på dygtige unge it-specialister,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Uddannelsen blev gennemført første gang i 2019 og retter sig mod kandidater, som har it-interessen, evnerne og lysten til en karriere inden for cybersikkerhed – men som ikke nødvendigvis kan fremvise et eksamensbevis, fortæller Thomas Lund-Sørensen, chef for CFCS.

”Vi prioriterer potentialet hos kandidaterne i stedet for kun at se på erfaringerne på deres cv, og vi er parate til at lære dem alt dét, som de mangler for at kunne komme i gang med en it-karriere med fokus på cybersikkerhed,” siger han.

I løbet af 3 måneder bliver kandidaterne undervist i, hvordan man detekterer og håndterer digitale angreb mod kritisk infrastruktur i Danmark. Emnerne vil være datasikkerhed, netværksforståelse og programmering, hvorefter eleverne får lov at gå i dybden med angrebstyper, angrebsopdagelse, analyser af sikkerhedshændelser og brug af relevante tekniske værktøjer.

Akademiet handler samtidig om at ruste kandidaterne til en hverdag, hvor de skal kunne samarbejde med resten af centeret. Forløbet er inspireret af den måde, man arbejder på i Frømandskorpset, hvor der også er fokus på deltagernes personlige udvikling og sammenholdet på tværs af gruppen.

”Erfaringerne fra sidste år viser, at uddannelsen og den viden, man får som junior cyberanalytiker, kan bruges både hos CFCS og til at højne it-sikkerheden hos andre danske myndigheder og virksomheder. Uddannelsen bliver dermed også et bidrag til et samlet mere sikkert digitalt Danmark,” siger Thomas Lund-Sørensen.

21-årige ”Zer0” gennemførte uddannelsen i 2019 – med en HTX i bagagen. Han er i dag ansat i cybersituationscenteret og opfordrer alle med interesse til at søge ind:

”Jeg tror sjældent, at man får en mulighed som det her i sit liv. Det er en oplevelse, man ikke får andre steder – og en arbejdsplads ulig alle andre,” siger han.

Der er ansøgningsfrist den 22. marts 2020, og uddannelsen er planlagt til at starte den 1. august 2020.

Se hele jobopslaget

Fakta om cybersituationscenteret:
Cybersituationscenteret er oprettet som en del af forsvarsforliget for 2018 til 2023. Centeret skal opbygge et nationalt cybersituationsbillede i tæt samarbejde med offentlige myndigheder, forsvaret og virksomheder. Situationscenteret holder også øje med CFCS’ sensornetværk, som har til opgave at opdage cybertrusler mod de tilsluttede virksomheder og myndigheder.

Fakta om jobbet som junior cyberanalytiker:
En junior cyberanalytiker skal monitorere alarmerne fra CFCS’ prober i tæt samarbejde med resten af analytikerne i situationscenteret. De nyansatte analytikere skal også anvende relevante oplysninger og threat intel fra open source-kilder, vedligeholde situationsbilledet og være kontaktpunkt for virksomheder og myndigheder, som er udsat for alvorlige cyberhændelser. Cyberanalytikerne er også det vigtige første led i håndteringen af konkrete cyberangreb.