Cyberanalytiker får overrakt sit diblom af Thomas Lund Sørensen

Fredag den 30. oktober blev ’Guru’, ’Bonsai’ og de 10 andre fra Center for Cybersikkerheds (CFCS) Cyberakademi fejret af både forsvarsministeren, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste og chefen for Center for Cybersikkerhed efter afslutningen på tre måneders intensiv uddannelse i programmering samt netværkssikkerhed og -analyse. Med den færdige uddannelse følger for de flestes vedkommende også titlen ’Junior Cyberanalytiker’ og en fast stilling i CFCS’ Cybersituationscenter, hvor de skal holde øje med angreb mod den kritiske infrastruktur i Danmark.

Opgaven, de er blevet specialuddannet til, er vigtig. Derfor oprettede CFCS for to år siden Cyberakademiet, så man ikke alene kunne rekruttere de nye cyberanalytikere til Situationscenteret, men også så flere it-talenter kunne bidrage til at styrke Danmarks cybersikkerhed ude i virksomhederne.

"Det er uhyre vigtigt, at Danmark som nation formår at beskytte sig mod cyberangreb. Der sker en konstant og rivende udvikling inden for it-området, og hvis vi vil være på forkant med de stadig mere komplekse cyberangreb, skal vi tilsvarende have konstant fokus på at dygtiggøre os. Cyberakademiet er en uddannelse, som både kandidaterne og Danmark vinder på. Det er en stærk start for mange unge mennesker, som har talentet og gerne vil bruge det til at beskytte Danmark. Og det er en gevinst for CFCS at få dem i job i Cybersituationscentret," siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Cybersituationscentrets primære opgave er at opbygge et nationalt situationsbillede af cybertruslen ved at samle og analysere informationer fra blandt andet indberetninger fra samfundsvigtige sektorer og data fra CFCS’ sensornetværk. Med den viden skal Cybersituationscentret kunne varsle om mulige cyberangreb, så de kan håndteres hurtigst muligt eller helt afværges.

”Opgaven med at etablere Cybersituationscentret er en del af det nuværende forsvarsforlig, og næste fase i opbygningen af centret er, at det skal være døgnbemandet fra udgangen af dette år. Det når vi i mål med uddannelsen af de nye analytikere fra Cyberakademiet. Der er fortsat stor mangel på dygtige it-sikkerhedsfolk rundt om i Danmark, så jeg er glad for, at vores Cyberakademi har bidraget til at få en gruppe rigtigt dygtige og talentfulde unge mennesker til at arbejde med netop it-sikkerhed,” fortæller chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.

Interessen for at deltage i akademiet har været stor. På de to akademier, hvor hvert hold har haft plads til 20 kandidater, har der været næsten 900 ansøgere, og efterspørgslen på et nyt akademi er derfor stor hos it-interesserede. Ligesom sidste år er uddannelsen et samarbejde med den private sektor.

Cyberakademiet

Uddannelsen på Cyberakademiet er formet af Center for Cybersikkerhed i samarbejde med en ekstern it-sikkerhedsvirksomhed. Uddannelsen varer i tre måneder og har fokus på netværkssikkerhed og -analyse, programmering, generel it- og it-sikkerhedsforståelse. Derudover har uddannelsen også fokus på at udvikle kandidaterne personligt gennem intensive teamforløb og opgaver i form af blandt andet 24-timers simulering af cyberangreb.