FE har netop lanceret sin seneste beretning, INDBLIK, hvor du bl.a. kan møde nogle af tjenestens ledende medarbejdere og få et indblik i en efterretningstjenestes arbejde og metoder.

Beretningen er inddelt i temaer, som hver for sig beskriver, hvordan FE beskytter Danmark og danske interesser. Du kan for eksempel læse om vores arbejde med indhentning, datahåndtering, cyberområdet og støtte til Forsvaret. Du kan også få et indblik i dagligdagen i en efterretningstjeneste og de særlige forholdsregler, der gælder.

FE har de seneste mange år været en højteknologisk og datadrevet arbejdsplads. Men de senere år er betydningen af teknologi og særligt den måde, vi håndterer data på, blevet helt afgørende for vores arbejde. I denne udgave af INDBLIK er der derfor særligt fokus på FE’s arbejde med datahåndtering.

Ligeledes er der et tema om rammerne for FE’s arbejde og vores store fokus på at efterleve disse. Emnet blev aktuelt efter den kritik, Tilsynet med Efterretningstjenesterne rettede mod FE og dele af FE’s indhentningskapaciteter i 2020.


Du kan også hente INDBLIK som tilgængelig PDF