Der har på det seneste været rejst spørgsmål om det efterretningsgrundlag vedrørende situationen i Afghanistan, som regeringen blev præsenteret for i forbindelse med håndteringen af evakueringen fra Kabul. Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har løbende vurderet sandsynligheden for, at Kabul ville falde i hænderne på Taliban, samt tidshorisonten herfor.

Indtil umiddelbart før Talibans magtovertagelse var FE’s vurdering, at det var mindre sandsynligt, at Kabul ville falde inden udgangen af året. Dette blev bl.a. tilkendegivet på en briefing af Folketingets partier mandag den 9. august 2021.

Fungerende chef for FE Svend Larsen udtaler i den forbindelse:

”Det var ikke en overraskelse, at Kabul faldt, men hastigheden, som det skete med, havde vi ikke anset som sandsynlig. Vi baserede vores vurderinger på det efterretningsgrundlag, vi havde til rådighed fra blandt andet egen indhentning, Forsvaret og internationale partnere, men det har vist sig, at vores vurdering simpelthen var for optimistisk.”

FE vil inddrage erfaringerne i det interne kvalitetsarbejde.

”Det er naturligt, at vi ser på vores vurderinger i denne sag. Efterretningstjenester i andre lande er i samme situation, og der har da også knyttet sig særlige udfordringer til situationen i Afghanistan, fordi adgangen til informationer er blevet svækket som følge af koalitionens tilbagetrækning. Disse forhold ændrer dog ikke på, at vi naturligvis skal lære af forløbet”, siger Svend Larsen.