Danmark står over for et stadigt mere komplekst trusselsbillede. Vi ser Rusland agere offensivt og opbygge sine militære kapaciteter i bl.a. Østersøregionen. Kina kræver global indflydelse og udfordrer de vestlige værdier, alliancer og samarbejder, der er afgørende for Danmark.

Samtidig vokser cybertruslen fortsat. Såvel stater som kriminelle bruger cyberangreb, og danske myndigheder og virksomheder bliver løbende udsat for angreb til politisk og økonomisk skade for Danmark.

Den globale terrortrussel består, og de grundlæggende drivkræfter bag er fortsat til stede. Det drejer sig bl.a. om væbnede konflikter, dårlig regeringsførelse og social uro, som præger dele af Mellemøsten og Nordafrika. Disse vilkår kan udnyttes af terrorgrupper og vil på ny kunne medføre, at flygtninge og store irregulære migrationsstrømme søger mod Europa.

I UDSYN kan du læse om strategiske aktører, der i kraft af deres adfærd udgør trusler eller risici for Danmark og Danmarks sikkerhedspolitiske råderum, om væsentlige konflikt- og kriseområder af betydning for dansk sikkerhed, herunder områder hvor danske styrker er udsendt, og om terrornetværk i udlandet, som truer Danmark og danske interesser.

Du kan også læse vores vurdering af, hvordan de storpolitiske forandringer og dynamikker kan ændre de udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske vilkår for Danmark. Det gælder særligt Ruslands og Kinas magt, som til dels øges på bekostning af USA’s og Vestens politiske, økonomiske og militære indflydelse i verden.

FE’s risikovurdering skal ses i sammenhæng med den vurdering af spionagetruslen mod Danmark, som PET forventer at udgive i begyndelsen af januar 2022.

Læs UDSYN her.