FE og PET har udarbejdet en fælles trusselsvurdering af sandsynligheden for, at der gennemføres påvirkningskampagner mod valget. Påvirkningskampagner handler om statslige aktørers aktiviteter i forhold til at påvirke f.eks. den almene meningsdannelse, politiske beslutningsprocesser eller omverdens syn på Danmark.


Anja Dalgaard-Nielsen, chef for efterretning i FE, siger om truslen fra påvirkning:

Selvom Rusland er presset både af krigen i Ukraine og de vestlige sanktioner, har Rusland ikke indstillet sine forsøg på at påvirke europæiske befolkninger. Tværtimod ser vi, at Rusland fortsat er aktiv i sine påvirkningsindsatser, der også i høj grad er rettet mod store NATO- og EU-lande. Vi vurderer alligevel, at det er mindre sandsynligt, at Rusland vil prioritere at gennemføre en forberedt, koordineret påvirkningskampagne mod det danske folketingsvalg. Dog er det muligt, at Rusland vil gennemføre en mindre påvirkningsoperation, hvis der op til valget opstår en mulighed for med begrænsede midler at øge splittelsen i den danske befolkning eller blandt beslutningstagere.


Du kan hente trusselsvurderingen her.