"FE og PET har under sagen argumenteret for, at vi som efterretningstjenester ikke har pligt til offentligt at be- eller afkræfte vores kapaciteter og kilder. Det har samtidig været vigtigt for efterretningstjenesterne at fremhæve, at der ikke er grundlag for antage, at Ahmed Samsam er dømt med urette i Spanien.

Vi noterer os, at landsretten af egen drift har bestemt, at sagen, som Ahmed Samsam har rejst mod efterretningstjenesterne, skal afvises. Selv om vi ikke selv har påstået sagen afvist, forstår vi udmærket rettens afgørelse.

Vi noterer os endvidere, at landsretten blandt andet har slået fast, at selv hvis Ahmed Samsams forklaring om et samarbejde [med FE og PET] lægges til grund, finder landsretten, at afgørelserne fra såvel den spanske nationale straffedomstols appelafdeling som den spanske højesteret ikke kan forstås på anden måde end, at et påvist samarbejde, uanset karakteren heraf, ikke ville have ført til et andet resultat af straffesagen mod Ahmed Samsam i Spanien (dommen, s. 121). Vi er opmærksomme på, at Ahmed Samsam gennem sin advokat har oplyst, at sagen vil blive anket."