Den seneste tids koranafbrændinger i Danmark har medført en betydelig, negativ opmærksomhed fra blandt andet militante islamister. Dette påvirker trusselsbilledet i Danmark og truslen mod danske interesser i udlandet.

 

Denne type af terrorpropaganda kan inspirere individer eller grupper til at planlægge og eksekvere voldelige handlinger. De danske efterretningstjenester tager dette meget alvorligt og følger situationen nøje. Selvom terrortruslen mod Danmark er uændret på niveauet ”alvorlig”, som er niveau fire ud af fem, vurderer PET, at de nylige hændelser har skærpet truslen inden for dette niveau.

 

FE og PET følger situationens udvikling og vurderer dens indvirkning på det samlede trusselsbillede. Baseret på disse vurderinger træffer PET de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i samarbejde med relevante myndigheder, herunder Udenrigsministeriet vedrørende sikkerheden for danske ambassader i udlandet. Vi kommenterer ikke på detaljerne i disse foranstaltninger.

 

De to tjenester

FE er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste. Det er vores opgave at medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser.

Det gør vi ved at indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

Vores arbejde retter sig derfor mod udlandet og de områder, hvor vi på baggrund af vores analyser ser truslerne komme fra.

Som national efterretnings- og sikkerhedsmyndighed har PET til opgave at identificere, forebygge, efterforske og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

PET arbejder også målrettet med forebyggende aktiviteter og har i den forbindelse et bredt samarbejde med aktører i hele landet.

Besøg PET's hjemmeside