På baggrund af beslutningen om at indstille straffesagerne med Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen udtaler FE følgende:


FE har i en række udtalelser til anklagemyndigheden tilkendegivet, at FE i straffesagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen bl.a. vil kunne uddybe, om et konkret brud på tavshedspligten har medført risiko for, at statens sikkerhed har lidt skade, men at det dog er en forudsætning, at rammerne herfor må anses for betryggende. FE har indtil nu vurderet, at disse rammer, der har været fastlagt ved bl.a. kendelser fra Østre Landsret, generelt har været betryggende.


Efter Højesterets kendelser af 12. og 27. oktober om bl.a. udlevering af sagens dokumenter er det FE’s opfattelse, at straffesagerne ikke længere kan føres i betryggende rammer. Det skyldes navnlig den omstændighed, at det ikke vil være muligt at forhindre, at bl.a. retsbøger med forklaringer afgivet for lukkede døre skal udleveres til de tiltalte, uden at der kan stilles krav til, hvordan oplysningerne skal opbevares.


Det bemærkes i den forbindelse, at de pågældende oplysninger, som også kan involvere flere af FE’s udenlandske samarbejdspartnere, er klassificeret som HEMMELIGT og vedrører kerneområdet af FE’s arbejde med at sikre statens og danske interessers sikkerhed. Der er således også internt i FE ud fra princippet om need-to-know kun en begrænset kreds af medarbejdere, som har adgang til disse oplysninger.


Rammerne for straffesagernes behandling efter Højesterets afgørelser medfører efter FE’s opfattelse en sådan risiko for ukontrolleret spredning af de pågældende oplysninger, at hensynet til statens sikkerhed må føre til, at oplysningerne ikke fremlægges i sagerne.